İş Güvenliği
Talep Formu
Hizmet talepleriniz
İş Güvenliği
ISG Eğitim Sunumu
Detaylı bilgi için
İş Güvenliği
Faaliyet Alanlarımız
Hizmet verdiğimiz sektörler

OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığü

OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

ohsan 18001OHSAS, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olup iş kazalarını, meslek hastalıklarını sıfıra indirmek, imaj kaybını ortadan kaldırmak, sosyal sorumlulukları paylaşmak, çalışanların daha huzurlu ve mutlu olmasını amaçlamaktadır. Uluslar arası Çalışma Örgütü ( ILO ) ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde Ülke politikası olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılması benimsenmiştir. Bu çerçevede 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmıştır.

OHSAS 18001 kurulurken politika ve politika ile uyumlu hedefler belirlendikten sonra risk analizleri yapılması, yasal şartlar ( kanun, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler) göz önüne alınmalıdır. Tüm bunların bileşkesi olarak Yönetim Programı hazırlanmalıdır. Bu planlar hazırlanırken iş yerimiz hangi tehlike sınıfında bulunmakta ( Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli ), TS 18001 standardının istemiş olduğu prosedürler ve El Kitabı hazırlanır. İç tetkikler yapılır. Uygunsuzluk çıkması durumunda düzeltici faaliyetler başlatılır. Son olarak Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı yapılarak tüm TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gözden geçirilir

ISO 9001 18001 ile entegre kurmak isterken ortak prosedürler belirlenir ve 2 sistem içinde tek bir prosedür kurulur. Örneğin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Doküman Kontrol Prosedürü zorunluluğu vardır. Aynı zorunluluk TS 18001  içinde geçerli. Buna göre tek bir doküman kontrol prosedürü hazırlanarak iki sisteminde istediği konular prosedürde tanımlanır.

 
İş Güvenliği Takip Edin
Anasayfa ISG Eğitim SunumuAtak Mail Atak Teknoloji
İş Güvenliği
İş Güvenliği