İş Güvenliği
Talep Formu
Hizmet talepleriniz
İş Güvenliği
ISG Eğitim Sunumu
Detaylı bilgi için
İş Güvenliği
Faaliyet Alanlarımız
Hizmet verdiğimiz sektörler

Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme ( Risk Analizi )risk değerlendirme

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10.Madde gereği tüm firmalar risk değerlendirmesi yapmak zorundadır.  Buna göre firmanın tüm bölümlerinde yapılan faaliyetlerle ilgili olarak Risk Değerlendirme Raporu gerekmektedir. Böyle bir raporun hazırlanması ve oluşturulması için Çalışma Bakanlığının Risk Değerlendirme Yönetmeliği şartları doğrultusunda araştırma ve gözlem yapılmaktadır. Bu gözlem sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek değerlendirilmekte ve çalışmalar sonunda analiz yapılan döneme ait Risk Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır.  Hazırlanmış olan bu rapor sonrasında firmanın risk görülen konularda önlem alması beklenmektedir. Çalışmalar aşağıda belirtilen şekilde yapılmaktadır.

 • Risk değerlendirme ekibi oluşturulur
 • Firmanın tüm süreçleri ekip ile birlikte dolaşılarak fotoğraflandırma yapılır
 • Tüm tehlikeler belirlenir
 • Her bir tehlikeye göre riskler saptanır
 • Her risk için puanlandırma yapılır
 • Puan sıralamasına göre öncelikle önlemler saptanır ve yapılması gereken çalışmalar hazırlanır
 • Önlemlerin uygulanıp uygulanmadığı denetlenir ve her risk yeniden puanlandırılır

İşyerinin tehlike sınıfına göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan firmalar 2 yıl, tehlikeli sınıfta yer alan firmalar 4 yıl, az tehlikeli sınıfta yer alan firmalar 6 yılda bir risk değerlendirme çalışmalarını yenilemesi gerekmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen durumlar olması halinde risk analizi yenilenir.

 • Firmanın taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
 • Kullanılan teknoloji, hammadde, ekipmanlarda değişiklik olması durumunda
 • İş kazası, meslek hastalığı veya olay olması durumunda
 • Üretim yönteminin değişmesi durumunda
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlerle ilgili mevzuat değişikliğinde
 • Sağlık gözetimi ve ortam ölçümleri sonuçlarına göre gerek görülmesi durumunda
 • İşyeri dışından kaynaklanan fakat işyerinin etkileyecek bir tehlikenin ortaya çıkması durumunda
 
İş Güvenliği Takip Edin
Anasayfa ISG Eğitim SunumuAtak Mail Atak Teknoloji
İş Güvenliği
İş Güvenliği