İş Güvenliği
Talep Formu
Hizmet talepleriniz
İş Güvenliği
ISG Eğitim Sunumu
Detaylı bilgi için
İş Güvenliği
Faaliyet Alanlarımız
Hizmet verdiğimiz sektörler

Temel İş Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

iş sağlığı  ve güvenliği eğitimi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 17. Maddesi gereği iş verenler tüm çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldırmak zorunluluğu vardır.

Eğitim konuları belirlenirken firmanın yapısı, çalışma koşulları göz önüne alınır. Özellikle kullanılan ve kullanılması gerekilen kişisel koruyucular, firmanın yasal şartlara uygunluğu, ağır ve tehlikeli işlerin yapılıp yapılmadığı belirlenmelidir. Eğitimler firmada verilmekte olup tamamen firmaya özgü eğitim notları hazırlanmaktadır. Yapılan sınavlar ile eğitim etkinliği ölçülmektedir.  Eğitime katılan personele sertifika verilmektedir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ç) İşyeri temizliği ve düzeni,
d) Ergonomi,
e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı.

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik risk etmenleri,
ç) İlkyardım ve kurtarma.

3. Teknik konular
a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri,
g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.
ğ) İş hijyeni

Sektörel Konular

  1. Sıcak İş ( Kaynak ) Eğitimi
  2. Yüksekte Çalışma Eğitimi
  3. İskelelerde Çalışma Eğitimi
  4. Acil Durum Eğitimi
 
İş Güvenliği Takip Edin
Anasayfa ISG Eğitim SunumuAtak Mail Atak Teknoloji
İş Güvenliği
İş Güvenliği